Nieruchomości

2012-06-20

I N F O R M A C JA w sprawie przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 25.05.2012r. III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Przedmiot przetargu:

Działka nr 713 o pow. 0,0181ha, położona w Laskach,

zapisana w KW Nr KR1O/00053547/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200,00 zł.

więcej »

2012-05-22

I N F O R M A C JA

Bolesław, dnia 18.05.2012r.

G.6840.3.2012


I N F O R M A C JA
w sprawie przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław
w dniu 18.05.2012r. II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Przedmiot przetargu:
Działki nr 1703/1 o pow. 0,0241ha, nr 1703/2 o pow. 0,0489ha, zapisana w KW Nr KR1O/00052689/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
Cena wywoławcza nieruchomości: 7.500,00 zł.

Informuję, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).


więcej »

2012-04-13

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy.

 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 713 o pow. 0,0181 ha, położona w Laskach, zapisana w KW Nr KR1O/00053547/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
 2. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach, w pobliżu ul. Bolesławskiej w Kolonii, niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny rolnicze.
  Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.
 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200,00 zł.
 5. Obciążenia nieruchomości: wolna od obciążeń.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: wolna od zobowiązań.
 7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Przetarg – Laski” należy składać w UG w Bolesławiu, pok. nr 1 (Biuro Podawcze), do dnia 21.05.2012r., do godz. 15.00.
  Pisemna oferta powinna zawierać:

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [8] [9] 10 [11]   następna strona »