Podatki lokalne 2016

Urząd Gminy Bolesław informuje, że w 2016 roku obowiązują stawki:

- 105,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (dla gruntów powyżej 1 ha),
- 210,00 zł za 1 ha fizyczny (dla gruntów do 1 ha),


Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych

Wzory formularzy podatkowych od osób prawnych

Wpłat podatków można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Bolesław:
Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839
 

« Powrót