Plener Plastyczny w Staropolskim Dworku, Krzykawka 2014

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Numer i nazwa osi: Oś 4 „Leader”
Numer i nazwa działania: 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Tytuł operacji: „ Plener Plastyczny w Staropolskim Dworku, Krzykawka 2014”
Całkowita wartość projektu: 11.924,68 zł
Oczekiwane dofinansowanie: 8.438,28 zł
Opis operacji: Organizacja 7 dniowego pleneru plastycznego, wraz z wernisażem prac, w tym:

  • zakup artykułów plastycznych dla artystów
  • zapewnienie wyżywienia dla artystów na plenerze
  • zakup upominków dla artystów

Termin realizacji pleneru : 30.06.2014-06.07.2014r.
 

« Powrót