Budowa systemowej toalety publicznej oraz małej architektury w centrum Bolesławia

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Numer i nazwa osi: Oś 4 „Leader”
Numer i nazwa działania: 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Tytuł operacji: „ Budowa systemowej toalety publicznej oraz małej architektury w centrum Bolesławia”

 

Całkowita wartość projektu: 79.917,40 zł
Oczekiwane dofinansowanie: 50.000,00 zł
Opis stanu realizacji projektu: Zakup, transport i montaż toalety, budowa małej architektury: ławeczki, tablica informacyjna, kosz na śmieci, roboty w zakresie kształtowania trenów zielonych.
Data zakończenia realizacji inwestycji:
10.12.2014r.
 

« Powrót