Budowa trybun przy Kompleksie sportowo- rekreacyjnym „Orlik” – moje boisko 2012” w Bolesławiu

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Numer i nazwa osi: Oś 4 „Leader”
Numer i nazwa działania: 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.
Tytuł operacji: „Budowa trybun przy Kompleksie sportowo- rekreacyjnym „Orlik” – moje boisko 2012”
w Bolesławiu”.

 

Całkowita wartość projektu: 61.909,47 zł
Oczekiwane dofinansowanie: 24.421,68 zł
Opis operacji: Realizacja przez Gminę Bolesław inwestycji polegała na zakupie i montażu trybun sportowych przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym „Orlik- moje boisko 2012” w Bolesławiu.
Data zakończenia realizacji inwestycji: 30.12.2013r.
 

« Powrót