Podatki lokalne 2014

Urząd Gminy Bolesław informuje, że w 2014 roku obowiązują stawki:

 

Wzory formularzy podatkowych dla osób fizycznych


Wzory formularzy podatkowych od osób prawnych

Wpłat podatków można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Bolesław:
Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839
 

« Powrót