Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym – etap II

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
 

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym – etap II”

Nazwa Programu   

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   

Numer i nazwa osi

  Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie  gospodarki wiejskiej”

Numer i nazwa działania

  321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Wykonawca robót 

„TARPIS” Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

Tarnów

Wartość projektu:

  1 323 624,01 zł

Wartość dofinansowania:

  542 954,00 zł

Wkład własny

  780  670,01 zł

 

Opis   projektu:

Operacja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujków Nowy . W ramach projektu wykonano kanały grawitacyjne o przekroju 200/176 mm i długości 1.470,15 m, oraz o przekroju 160/140 mm i długości 614,63m. Instalacja została wykonana w obszarze pasa drogowego ulicy, Roboty prowadzono sukcesywnie, odcinakami i obejmowały usunięcie nawierzchni, wykonanie  wykopów, ułożenie rurociągów i montaż przyłączy, zasypanie wykopów wraz z zagęszczaniem, utwardzanie nawierzchni.   

  Okres realizacji

  01.04.2010r.- 18.05.2011r.

 

Galeria zdjęć

« Powrót