Rozbudowa budynku OSP w Laskach na cele społeczno- kulturalne

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
 

 

 

„ Rozbudowa budynku OSP w Laskach na cele społeczno- kulturalne”

 

Nazwa Programu

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Numer i nazwa osi

  Oś. 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie  gospodarki wiejskiej”   

Numer i nazwa działania

  313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”     

 

Wykonawca robót   

 

  Zakład Remontowo- Budowlany

Stanisław Paciej Olkusz 

Wartość projektu:

  502  875,49 zł

  Wartość dofinansowania:

  96  586,00 zł 

 

Opis   projektu:

Operacja zadania obejmowała rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Rozbudowa polegała na powiększeniu pomieszczeń garażowych zlokalizowanych na parterze oraz powiększeniu sali wielofunkcyjnej na piętrze budynku.
Jako całość obiekt będzie spełniał funkcję garażową dla samochodów strażackich wraz z pomieszczeniami technicznymi OSP, oraz wielofunkcyjną wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. 

Okres realizacji

  17.08.2011r.- 30.09.2013r.     

 

 

« Powrót