Budowa altany parkowej i placu zabaw przy zabytkowym Dworze w Krzykawce – Etap II

Operacja pn. „ Budowa altany parkowej i placu zabaw przy zabytkowym Dworze w Krzykawce – Etap II”

Cel operacji: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno- kulturalnych poprzez budowę altany parkowej i placu zabaw przy Dworku w Krzykawce.

Termin zakończenia operacji grudzień 2012 r.

Łączna wartość projektu 221.433,30zł a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 137.946,00 zł .

Celem operacji było podniesienie standardu świadczonych usług społeczno – kulturalnych poprzez budowę altany parkowej i placu zabaw przy Dworku w Krzykawce. Zakres prac obejmował roboty budowlane przy budowie palcu zabaw i altany ogrodowej, montaż oświetlenia altany oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski”

Galeria zdjęć
 

« Powrót