Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

ZARZĄDZENIE Nr 0050/75/2012 Wójta Gminy Bolesław z dnia 16.10.2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

 

Zarządzenie Nr 0050/91/2011 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050/92/2011 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Załączniki do pobrania:

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/86/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
 

 


ZARZĄDZENIE Nr 0050/98/2014 Wójta Gminy Bolesław z dnia 30.09.2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 

   

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/129/2015 Wójta Gminy Bolesław z dnia 20.10.2015r w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

 

« Powrót