Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci
i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to projekt długofalowy którego istotą jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw adresowanych do dzieci, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej.
W tegorocznej jubileuszowej edycji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” bierze udział 1009 gmin! Po raz pierwszy w 10-letniej historii kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” liczba samorządów uczestniczących w projekcie przekroczyła 1000.
Do 10 edycji „ZTU” przystąpiło 1009 samorządów z całej Polski w tym również Gmina Bolesław. Dotychczas żadnemu niepaństwowemu przedsięwzięciu nie udało się zaangażować w projekt o charakterze profilaktycznym aż tylu chętnych.
– To wielki sukces kampanii, ale także wszystkich pełnomocników ds. uzależnień, komisji i sympatyków, którzy zaangażowali się w jubileuszową edycję akcji – opowiada Piotr Adamski, koordynator przedsięwzięcia. – Nie byłoby tej największej akcji profilaktycznej, gdyby nie działalność lokalnych koordynatorów – dodaje.
W Gminie Bolesław za przeprowadzenie Kampanii odpowiadają Pełnomocnik Wójta Gminy Bolesław ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Katarzyna Kurek, oraz działania w Szkole Podstawowej im. Stanisław Staszica w Bolesławiu koordynuje Pan Sławomir Stempniowski.
Akcja wystartowała 1 kwietnia i zakończy się jesienią. Ostatnim zadaniem tegorocznej kampanii będzie konkurs filmowy dla klas i świetlic. „ZTU” 2010 wspiera Maja Włoszczowska, znakomita polska kolarka górska, która w jednym z wywiadów mówi, że trzeźwy umysł to świadomość tego co robimy i samokontrola. Jubileuszową edycję kampanii merytorycznie przygotowały Ewa Kosińska i
Barbara Zachara, które były twórczyniami założeń tegorocznej akcji. – Zmiana świadomości dzieci i młodzieży pod wpływem „Zachowaj Trzeźwy Umysł” może być widoczna w zmniejszeniu problemów wychowawczych, jeśli chodzi o uzależnienia i przemoc – mówi Kosińska. W tym roku motywem przewodnim wszystkich działań jest dbałość o kondycję psychiczną, czyli o dobrze funkcjonujący mózg. – Delikatna substancja młodego mózgu jest szczególnie wrażliwa na działanie toksyn, w tym alkoholu i narkotyków – podkreślają autorki założeń. Do każdego samorządu, który zgłosił się do „ZTU”, trafił pakiet specjalnie skonstruowanych materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. Dla dzieci ze szkół podstawowych pomoce edukacyjne oznaczono logiem „Więcej rozumiem, bo główka pracuje”, dla młodzieży gimnazjalnej zaś hasłem „Mogę więcej, bo rozum nie śpi”. W pakiecie są m.in. ulotki edukacyjne, gadżety (nalepki, balony), plakaty, informacje o konkursach, scenariusze lekcji i przewodniki. Oprócz tego samorząd został zaopatrzony w ulotki dla dorosłych odbiorców: dla kierowców (o paradoksie złudzenia o wytrzeźwieniu), dla rodziców (o problemie dopalaczy), dla sprzedawców alkoholu. Pakiet zawiera ponadto plakat „Trzeźwi dla trojga”, który porusza temat abstynencji w czasie ciąży. Każdy samorząd – po zakończeniu kampanii – otrzyma specjalny, jubileuszowy certyfikat. Jubileuszowa akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to także dodatkowe działania, jak jesienna konferencja dla koordynatorów czy e-szkolenie dla nauczycieli. Więcej informacji polecamy na stronie www.trzezwyumysl.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

« Powrót