WYHAMUJ W PORĘ

KAMPANIA WYHAMUJ W PORĘ

Cele Kampanii:

 • Ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych związanych z piciem alkoholu
 • Ograniczenie liczy osób pijących ryzykownie i szkodliwie

Cele szczegółowe

 • Zachęcenie dorosłych konsumentów alkoholu do oceny własnego wzoru picia oraz przekazanie wiedzy dotyczącej przeliczania alkoholu na tzw. porcje standardowe
 • Zmotywowanie społeczności lokalnych do podejmowania działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu oraz ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie
 • Szerokie upowszechnienie w podstawowej opiece zdrowotnej, procedury wczesnego rozpoznania problemów alkoholowych i krótkich interwencji

Grupa docelowa
Dorośli konsumenci napojów alkoholowych - nawet Ci, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie

Grupa pośrednia
Osoby niepełnoletnie - dla osoby niepełnoletniej najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji

Czas trwania
Kampania rozpoczęła się 7 kwietnia 2009 r. uroczystą inauguracją w Sejmie RP. Działania zaplanowane są do końca roku 2009.

Przekaz kampanii

 • • W Polsce od lat obserwuje się wzrost spożycia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca z 7,02 litra w 1998 roku do 9,21 litra w roku 2007 (dane z GUS).
 • • Zwiększa się dostępność ekonomiczna alkoholu. Za średnie miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu z rokiem 1998, można kupić trzykrotnie więcej butelek wódki oraz dwukrotnie więcej butelek wina i piwa.
 • • Populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie jest szacowana na ok. 4 mln i stanowi grupę ponad czterokrotnie większą niż populacja osób uzależnionych od alkoholu.
 • • Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że alkohol znajduje się na trzecim miejscu w klasyfikacji czynników ryzyka dla zdrowa populacji (po nadciśnieniu tętniczym i paleniu papierosów). Ponadto jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną ponad 60 typów chorób.
 • • Picie alkoholu może być ryzykowne i dlatego należy znać granice tego ryzyka, aby ich nie przekraczać.
 • • Każdy dorosły konsument powinien zbadać własny wzór picia alkoholu i stale go kontrolować.
 • • Alkohol zawarty w piwie, winie i wódce jest taki sam, tylko w różnych stężeniach. Szklanka piwa 250 ml o mocy 5% zawiera tyle samo alkoholu etylowego, co lampka 100 ml wina o mocy 12% i tyle samo, co kieliszek 30 ml wódki o mocy 40%. Jest to jedna porcja standardowa czyli ok. 10 g czystego alkoholu etylowego.

Przekaz równoległy

Pewne grupy osób w ogóle nie powinny pić alkoholu. Są to:

 • osoby niepełnoletnie,
 • kobiety w ciąży i matki karmiące,
 • kierowcy,
 • osoby, które przyjmują leki wchodzące w reakcje z alkoholem,
 • osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu,
 • osoby uzależnione.

Imprezy i festyny plenerowe zorganizowane w ramach Kampanii „Wyhamuj w porę” o zasięgu gminnym:
7.04.2009 r. „Trzymam formę be procentów” konkurs wiedzy o alkoholu Zespół Szkolny w Krzykawie
1.06.2009 r. „Mierz wysoko – zachowaj trzeźwy umysł” konkurs plastyczny Zespół Szkolny
w Krzykawie.
13.06.2009 r. „Dzień dziecka” w Laskach konkursy sprawnościowe.
6.08.09 r. Konkurs plastyczny na półkolonii w Krzykawce.
14.08.09 r. „Zdrowe i bezpieczne wakacje – nie piję i nie biorę” Krzykawka.
wrzesień 2009 r. „Trzymam formę – nie biorę” Potyczki Sołecki w Bolesławiu.
19.08.2009 r. III Bieg Przełajowy im. Jerzego Łaskawca w Hutkach.
29.08.09 r.„Trzymam formę” potyczki sołeckie w Laskach.
23.10.2009 r. Marsz na rzecz trzeźwości kierowców w ramach Kampanii społecznej – Trzeźwa Małopolska 2009 No Promil – No Problem
Szkolenie dla sprzedawców 29.09.2009 r. Udział wzięło 18 sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Rozdano materiały Kampanijne. Dodatkową prelekcję i rozmowę z uczestnikami szkolenia przeprowadził Dzielnicowy z terenu Gminy Bolesław.

Materiały Kampanijne dostarczono do:

 • wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • stacji CPN,
 • szkół, przedszkoli, biblioteki,
 • lekarze i pielęgniarki środowiskowe,
 • apteka,
 • instytucje użyteczności publicznej,
 • parafie,
 • noclegownia,
 • zakłady pracy mieszczące się na terenie gminy,
 • tablice ogłoszeń mieszczące się na poszczególnych sołectwach.

Materiały Kampanijne zostały rozdane rodzicom podczas wywiadówek szkolnych.

Zorganizowano spotkanie z lekarzami pierwszego kontaktu i pielęgniarkami środowiskowymi celem przekazania celu i istoty kampanii oraz wspólnie uzgodniono plan pomocy. (20.08.2009 r.)
W dniu 02.11.2009 r. podczas wizyty w Noclegowni przekazano mieszkańcom ulotki  i przeprowadzono pogadankę profilaktyczną. Udało się zaangażować kilku bezdomnych, którzy podjęli się kolportażu ulotek wokół Noclegowni.


Zapraszamy do strony: www.wyhamujwpore.pl

« Powrót