Program STOP18

Gmina Bolesław włączyła się aktywnie w Program STOP18

Program Odpowiedzialnej Sprzedaży został uruchomiony w 1998 roku i co roku odbywa się jego nowa edycja. Program opiera się na współpracy firm i organizacji, które podejmują wspólne inicjatywy w celu przeciwdziałania dostępowi niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych. W skład koalicji Programu wchodzi 21 partnerów: firma tytoniowa Philip Morris Polska, sieci dystrybucyjne i handlowe Ruch, Kolporter, E.Leclerc, Real, Tesco, Żabka i WSS Społem Praga Południe, PKN Orlen i Shell, a także Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Unia Polskich Sieci Detalicznych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Komitet na Rzecz Dzieci w Polsce „KONARD” oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Program STOP18! wspierają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

Podsumowanie XII edycji akcji Programu STOP18! - Gmina Bolesław 2009

 • szkolenie dla sprzedawców w dniu 29.09.2009 r. Uczestniczyło w szkoleniu 18 właścicieli bądź sprzedawców art. tytoniowych.
 • kolportaż materiałów kampanijnych do punktów sprzedaży, stacji CPN,
 • list intencyjny Wójta Gminy Bolesław do właścicieli punktów sprzedaży i sprzedawców,
 • działania w szkołach i placówce opiekuńczo – wychowawczej obejmujące współpracę z rodzinami dzieci – pogadanki, prezentacja multimedialna TRZY ŻYWIOŁY, kolportaż ulotek, prezentacja krótkich rymowanek przez dzieci. Spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej,
 • artykuły edukacyjne do lokalnej prasy,
 • kolportaż materiałów kampanijnych wśród społeczności lokalnej,
 • rozstrzygniecie konkursów na temat szkodliwości palenia papierosów w szkołach i Świetlicy Środowiskowej,
 • spotkanie edukacyjno – profilaktyczne z lekarzem chorób płuc skierowane do młodzieży szkolnej,
 • opracowanie planu pomocy z pielęgniarkami środowiskowymi – pomoc w rzuceniu nałogu,
 • informowanie, plakatowanie wszystkich tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy oraz w ośrodkach i instytucjach użyteczności publicznej,
 • propagowanie zdrowego stylu życia podczas odbywających się imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy np. podczas III Biegu Przełajowego im. Jerzego Łaskawca w Hutkach, czy Marszu na rzecz trzeźwości kierowców w Bolesławiu,
 • dystrybucja materiałów kampanijnych na terenie gminy,
 • przeprowadzenie przedstawienia teatralnego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Hutkach dla mieszkańców tego domu. Scenariusz do przedstawienia napisały dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej w Bolesławiu. Po przedstawieniu dzieci i młodzież spędziły popołudnie z osobami zamieszkałymi w ZOL propagując zdrowy styl życia i motywując do porzucenia nałogu .

W Programie uczestniczyli:

 • młodzież szkolna,
 • dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy,
 • sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży,
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni,
 • pracownicy służb medycznych, pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni, lekarz specjalista chorób płuc,
 • Wójt Gminy Bolesław i Rada Gminy Bolesław,
 • rodzice dzieci,
 • mieszkańcy i personel Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Hutkach,
 • funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bukownie oraz Komendy Policji Powiatowej w Olkuszu,
 • społeczność lokalna.

Kolportaż materiałów kampanijnych

Prace konkursowe wykonane przez dzieci i młodzież

Promocja zdrowego stylu życia

Przedstawienie teatralne w ZOL Hutki

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i artykułów tytoniowych

 

« Powrót