Trzeźwa Małopolska 2009

Kampania Społeczna Trzeźwa Małopolska 2009 No promil – no problem

W 2009 r. Gmina Bolesław zgłosiła udział w Kampanii Społecznej Trzeźwa Małopolska No –promil – No problem.

CELE KAMPANII TRZEŹWA MAŁOPOLSKA NO PROMIL – NO PROBLEM 2009

Głównym celem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W TRAKCIE TRWANIA KAMPANII 2009:
Trzeźwa Małopolska NO PROMIL-NO PROBLEM 2009 będzie kontynuacją najskuteczniejszych elementów kampanii realizowanej w roku 2008 przez konsorcjum organizacji pozarządowych, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 • edukacja w zakresie kształtowania właściwych postawy i trenowania nawyków w stosunku do osób, które próbują „siadać za kółkiem” po spożyciu substancji psychoaktywnych
 • edukacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • edukacja w zakresie przeliczania ilości wypijanego alkoholu na czas potrzebny do wytrzeźwienia - dla rodziców
 • dwie konferencje szkoleniowe
 • małopolski marsz poparcia dla trzeźwości na drogach małopolskich

ADRESACI:

 • uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych Małopolski
 • pośrednio ich rodzice, nauczyciele
 • wszyscy kierowcy i pasażerowie
 • osoby, które mogą mieć wpływ na powstrzymanie kierowcy przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu.

CO CHCEMY PRZEKAZAĆ TYM OSOBOM?

 • Miejmy świadomość, że następną ofiarą pijanego kierowcy może być bliska nam osoba lub my sami
 • Każdy może stać się ofiarą pijanego kierowcy
 • Zachęcamy aby zamanifestować, nasz sprzeciw wobec nieodpowiedzialności tych kierowców, dla których chwilowa, promilowa przyjemność, jest ważniejsza niż życie naszych bliskich
 • Naszym celem nie jest wprowadzanie alkoholowej prohibicji
 • Chcemy aby wsiadający za kółko był trzeźwy
 • Chcemy aby pasażerowie mieli odwagę odmówić jazdy z pijanym kierowcą, a nawet go powstrzymać

Miejcie odwagę wymagać trzeźwości od waszych mężów, ojców, braci, kolegów siadających za kierownicę.

W ramach tej Kampanii na terenie Gminy Bolesław zorganizowano Marsz na rzecz trzeźwości kierowców w dniu 23.10.2009 r., w którym uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele, pedagodzy z wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Bolesław.

Przez nasze działania chcemy poprawić świadomość, w taki sposób aby każdy z nas:

 • Miał świadomość, że następną ofiarą pijanego kierowcy może być bliska nam osoba lub my sami
 • Każdy może stać się ofiarą pijanego kierowcy
 • Zachęcamy aby zamanifestować, nasz sprzeciw wobec nieodpowiedzialności tych kierowców, dla których chwilowa, promilowa przyjemność, jest ważniejsza niż życie naszych bliskich
 • Naszym celem nie jest wprowadzanie alkoholowej prohibicji
 • Chcemy aby wsiadający za kółko był trzeźwy
 • Chcemy aby pasażerowie mieli odwagę odmówić jazdy z pijanym kierowcą, a nawet go powstrzymać

Patronat honorowy w zasięgu wojewódzkim nad kampanią objęli:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji

Patronat honorowy w zasięgu Gminy Bolesław nad kampanią objął Pan Wójt Gminy Bolesław mgr Ryszard Januszek
Patronat Medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji przedsięwzięcia nauczycielom, Policji, Orkiestrze ZHG Bolesław oraz wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w realizację marszu.

Zapraszamy na stronę internetową - www.bezpromilowo.pl

Trzeźwa Małopolska 2009 - Prezentacja

Zakończenie kampanii


 

« Powrót