Nasze władze

Wójt Gminy Bolesław
mgr inż. Krzysztof Dudziński

Z-ca Wójta Gminy Bolesław
mgr inż. Krystyna Kowalewska

Sekretarz Gminy
mgr Tomasz Kalembka

Skarbnik Gminy
mgr Anna Chruściel
 

« Powrót