Kontakt

Urząd Gminy Bolesław

ul. Główna 58
32-329 Bolesław


tel. 32 6424501, 32 6424071, 32 6424293, 32 6424841
fax. 32 6424801

e-mail:boleslaw@gminaboleslaw.pl

Godziny pracy
poniedziałek od 800 do 1600
wtorek - piątek od 700 do 1500

  Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w miarę możliwości czasowych na bieżąco a w szczególności w poniedziałki w godzinach: od godz. 900 do godz. 1200 i od godz.1530 do godz. 1630.

Rachunek bankowy Gminy Bolesław:
Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839

Numery Identyfikacyjne Gminy Bolesław
NIP : 637-19-97-976
REGON : 276257883

Numery Identyfikacyjne Urzędu Gminy Bolesław
NIP: 637-011-43-02
REGON: 270532526
 

« Powrót