Organizacje pozarządowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego

Wyniki konsultacji

OTWARTE KONKURSY OFERT 2010r.

KONKURS NR 1 POMOC SPOŁECZNA

KONKURS NR 2 SPORT

KONKURS NR 3 KULTURA

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2010R.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi

 

OTWARTE KONKURSY OFERT 2011r.

KONKURS NR 1 POMOC SPOŁECZNA

KONKURS NR 2 SPORT

KONKURS NR 3 KULTURA

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2011R. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

 

OTWARTE KONKURSY OFERT 2012r.

KONKURS NR 1 POMOC SPOŁECZNA

KONKURS NR 2 SPORT

KONKURS NR 3 KULTURA

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2012R.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolesław w 2012 roku z organizacjami pozarządowym

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2013r.

KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2013R.

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2014 r.

 

KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2014R. 

Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku Programu współpracy Gminy Bolesław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2015 r.

Konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2015r.

Wykaz udzielonych dotacji i wykaz złożonych ofert w załączniku

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2016r.

Wykaz udzielonych dotacji i wykaz złożonych ofert w załączniku

 

« Powrót