Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu – Podlipie 1

Tel. (32) 6424-038

Skład Zarządu OSP Podlipie

 1. Prezes - Todor Robert
 2. Naczelnik - Frycz Gabriel
 3. Z-ca Naczelnika - Januszek Artur
 4. Sekretarz - Todor Marek
 5. Skarbnik- Januszek Kamil
 6. Gospodarz - Frycz Radosław
 7. Członek zarządu - Gądek Adrian

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu – Bolesław. ul. Główna 30

Tel. (32) 6424-750

Skład Zarządu OSP Bolesław

 1. Prezes - Kubiczek Jarosław
 2. Naczelnik - Kieres Tomasz
 3. Z-ca Naczelnika - Imielski Michał
 4. Sekretarz - Szlęzak Piotr
 5. Skarbnik- Łukowski Andrzej
 6. Gospodarz - Mitka Andrzej - tel. 609-774-563

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzykawie – Krzykawa nr 54 „A”

Tel. (32) 6424-800

Skład Zarządu OSP Krzykawa

 1. Prezes - Kika Janusz
 2. Naczelnik - Piekoszewski Sebastian
 3. Z-ca Naczelnika - Dąbek Łukasz
 4. Sekretarz - Dąbek Damian
 5. Skarbnik- Biel Marcin
 6. Gospodarz - Wójcik Adam
 7. Członek zarządu - Szlęzak Zygmunt
 8. Członek zarządu - Kika Michał

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach – Laski ul. Główna 3

Tel. (32) 6424-088

Skład Zarządu OSP Laski

 1. Prezes -
 2. V-ce Prezes, Sekretarz - Małecki Maciej
 3. Naczelnik - Wiśniewski Waldemar
 4. Skarbnik- Żurek Andrzej
 5. Gospodarz - Michalski Kazimierz - tel. (32) 6424-155
 6. Członek zarządu - Krawczyk Krzysztof
 7. Członek zarządu - Honiek Jan
 8. Członek zarządu - Sośnierz Barbara

« Powrót