Gminny Zakład Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu

ul. Górna 25, 32-329 Bolesław
tel. 32 6424808
fax. 32 6424808 wew. 22
www.gzos.com.pl
e-mail: sekretariat@gzos.com.pl

Kierownik

tel. 32 6424808 wew. 25 – Tomasz Pawlik

Dział administracyjny

(rejestracja nowych odbiorców, zmiany ewidencyjne, zawieranie umów, stany wodomierzy, reklamacje dotyczące faktur)
tel. 32 6424808 wew. 21 - Specjalista ds. administracyjno -kadrowo-finansowych - Barbara Leki

Dział finansowy

(Windykacja należności, zaległości faktur, upomnienia i wezwania do zapłaty, zamknięcia przyłączy związane z zadłużeniem )
tel. 32 6424808 wew. 23 – Referent: Marzena Kopa - Wojna
tel. 32 6424808 wew. 24 - Główny Księgowy – Agnieszka Świerczyńska

Oczyszczalnia Ścieków „Laski”

(zgłaszanie awarii sieci kanalizacyjnych 24h)
tel. kom. 792-886-851 – Dyżurny Pogotowia Kanalizacyjnego

 

« Powrót