Oświata

Samorządowy Zespół Oświaty i Wychowania w Bolesławiu

ul. Główna 96
32-329 Bolesław
tel./fax. 32 6471770
e-mail: szoiw@gminaboleslaw.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

ul. Główna 96, 32-329 Bolesław
www.podstboleslaw.szkolnastrona.pl
tel. 32 6471700, fax. 32 6471701
e-mail: spboleslaw@gminaboleslaw.pl

Publiczne Gimnazjum w Bolesławiu

ul. Główna 96, 32-329 Bolesław
www.gimboleslaw.edupage.org
tel. 32 6459070
e-mail: gimboleslaw@gminaboleslaw.pl

Zespół Szkół im. płk. Fr. Nullo w Krzykawie

Krzykawa 54, 32-329 Bolesław
www.spkrzykawa.szkolnastrona.pl
tel./fax. 32 6493040
e-mail: zskrzykawa@gminaboleslaw.pl

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Laskach

ul. Błędowska 13, 32-329 Bolesław
e-mail zpslaski@gminaboleslaw.pl
tel./fax. 32 6424543

Zespół Przedszkolno Szkolno Gimnazjalny w Podlipiu

Podlipie 153, 32-329 Bolesław
www.zpsgpodlipie.edupage.org
tel./fax. 32 6424177
e-mail: zpsgpodlipie@gminaboleslaw.pl

Przedszkole w Bolesławiu

ul. Główna 18
tel./fax. 32 6424017
e-mail: przedszkoleboleslaw@gminaboleslaw.pl

Przedszkole w Krzykawie 

Krzykawa 54
32-329 Bolesław
tel./fax. 32 6493040
e-mail: przedszkolekrzykawa@gminaboleslaw.pl

 

« Powrót