Kontakt - Rada Gminy

Urząd Gminy Bolesław

ul. Główna 58
32-329 Bolesław
pokój nr 20

tel. 32 6424501, 32 6424071, 32 6424293, 32 6424841 wew. 104
fax. 32 6424801

e-mail:rg@gminaboleslaw.pl

« Powrót