Nieruchomości

2012-03-22

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kolonii, stanowiącej własność Gminy.

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w Kolonii, stanowiąca działki nr 1703/1 o pow. 0,0241ha, nr 1703/2 o pow. 0,0489ha, zapisana w KW Nr KR1O/00052689/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
  2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Kolonii przy ul. Cichej.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 1703/1 przeznaczona jest pod Tereny rolnicze - 2.R.9.
    Działka nr 1703/2 przeznaczona jest pod:
  • 2.RM.44 Tereny zabudowy zagrodowej - część działki o pow. ok. 272m2,
  • 2.R.9 Tereny rolnicze - część działki o pow. ok. 217m2.
    Ze szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 7.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... ... [9] [10] 11