Nieruchomości

2012-12-07

I N F O R M A C JA

G.6840.10.2012

I N F O R M A C JA
w sprawie przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław
w dniu 07.12.2012r. II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Laskach, stanowiąca działki nr 516/6 o pow. 0,2818 ha, nr 516/11 o pow. 0,1466 ha, zapisana w KW Nr KR1O/00037671/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 361.620,00 zł brutto.

Informuję, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła
ani jedna oferta).
 

więcej »

2012-11-23

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 217/3, 219/4, 226/8 położone w Bolesławiu).
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32-6424071 wew. 115.
 

więcej »

2012-11-09

Informacja

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (działki nr 1206/2, 1206/3 położone w Laskach) oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2012-09-24

Wójt Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32-329 Bolesław ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy.

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach, stanowiąca działki nr 516/6 o pow. 0,2818 ha, nr 516/11 o pow. 0,1466 ha, zapisana w KW Nr KR1O/00037671/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu.
  2. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Laskach przy ul. Błędowskiej. Działka nr 516/6 zabudowana budynkiem w stanie surowym otwartym (powierzchnia zabudowy 1.070,4m2, powierzchnia użytkowa – 879,4m2, kubatura – 4.240m3). Działka nr 516/11 niezabudowana.

więcej »

2012-08-31

I N F O R M A C JA w sprawie przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 31.08.2012r. przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Laskach, stanowiącej własność Gminy Bolesław

Przedmiot przetargu:

nieruchomość położona w Laskach, stanowiąca działki nr 516/6 o pow. 0,2818 ha, nr 516/11 o pow. 0,1466 ha, zapisana w KW Nr KR1O/00037671/6.

Cena wywoławcza nieruchomości: 516.600,00 zł brutto.

Informuję, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).
 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [7] [8] 9 [10] [11]   następna strona »