Nieruchomości

2016-01-14

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław przy ulicy Głównej 58, na tablicy ogłoszeń wywieszono: wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji, Remontów i Gospodarki Mieszkaniowej, pok. nr 9 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 205.

Wójt Gminy Bolesław
/mgr inż. Krzysztof Dudziński/
 

więcej »

2015-11-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do oddania w najem.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław:

  • dzierżawa - pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227,
  • najem - pok. nr 4 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 114.
     

więcej »

2015-10-30

INFORMACJA o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Bolesław w dniu 29.10.2015r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

Przetarg pisemny nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Gminy
w Bolesławiu w dniu 29.10.2015r.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 1500/2 o pow. 1,2404 ha położona w Bolesławiu, zapisana
w księdze wieczystej nr KR1O/00019340/5.

  1. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0
Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

  1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza nieruchomości - 364.160,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu - nie wpłynęła ani jedna oferta.

  1. Imię, nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Brak nabywcy. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (nie wpłynęła ani jedna oferta).
 

więcej »

2015-10-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 115.
 

więcej »

2015-09-24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszone jest ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy (działka nr 1500/2 o pow. 1,2404 ha).
Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 6424071 wew. 115.

Z-ca WÓJTA GMINY
mgr inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [9] [10] [11]   następna strona »