Ochrona Środowiska

2012-09-06

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst D.U. z 2000r. Nr 96, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 27.08.2012r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie instalacji do odgazowania składowiska i unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

więcej »

2012-08-24

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011nr 12 Nr poz. 59) zawiadamia mieszkańców - właścicieli działek leśnych, że w Urzędzie Gminy Bolesław w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 6, został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

więcej »

2012-08-02

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”.

Decyzja wydana została dla inwestora:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

 

więcej »

2012-07-27

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Bolesław dnia 25.07.2012r.

 

Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

 

Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2011nr 12 Nr poz. 59) zawiadamia mieszkańców - właścicieli działek leśnych, że w Urzędzie Gminy Bolesław w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 6, został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

więcej »

2012-07-10

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst D.U. z 2000r. Nr 96, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 04.07.2012r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”.

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.
 

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [15] [16] 17 [18]   następna strona »