Ochrona Środowiska

2012-10-19

OGŁOSZENIE

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

Dnia 8.11.2012r. na terenie Gminy Bolesław zostanie przeprowadzona przez firmę ERGUM przy współpracy Urzędu Gminy Bolesław bezpłatna zbiórka zużytych opon do utylizacji.

Opony należy składać od dnia 7.11.2012r. do dnia 8.11.2012r. do godziny 9.00 w następujących punktach:

więcej »

2012-10-10

Informacja dla mieszkańców Gminy Bolesław dot. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia wprowadzenia ustawy gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

więcej »

2012-10-01

Zawiadomienie

Oś.6220.1.2012

Bolesław dnia 01.10.2012r.


Zawiadomienie

Działając na podstawie:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania
  • art.38. i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam społeczeństwo

więcej »

2012-09-28

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa instalacji do odgazowania składowiska i unieszkodliwiania gazu składowiskowego” zlokalizowanego w Ujkowie Starym.


Decyzja wydana została dla inwestora:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1,
32-329 Bolesław.

 

Wójt Gminy
/-/ Ryszard Januszek

 

więcej »

2012-09-26

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY BOLESŁAW

W dniu 12.10.2012r.
na terenie Gminy Bolesław
odbędzie się zbiórka
- odpadów wielkogabarytowych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
Tel. 32-6461148
oraz
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
przez firmę „TOMAD” Adam Dziodzio
31-215 Kraków, ul. Biała 4
Oddział w Bukownie ul. Kolejowa 39
Tel. 32-6451618

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [14] [15] 16 [17] [18]   następna strona »