Przetargi i konkursy

2016-10-18

Zakup i dostawa laptopa i akcesoriów w ramach projektu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją Projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej

  na:

Zakup i dostawę laptopa i akcesoriów w ramach projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” - projekt LIFE dla Gminy Bolesław
 

więcej »

2016-09-22

Budowa piłkochwytów na boisku do piłki nożnej „Laskowianka” w Laskach

Referat Inwestycji, Remontów
I Gospodarki Mieszkaniowej

Znak sprawy: IR.7013.22.2016

Bolesław, dnia, 22.09.2016r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro
na:
„Budowa piłkochwytów na boisku do piłki nożnej „Laskowianka” w Laskach”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław, ul. Główna 58, 32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01: Fax: 32- 642 48 01: e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

więcej »

2016-09-22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01; Fax: 32- 642 48 01
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

 


Znak sprawy: IR.7013.35.2016

Bolesław, dnia, 22.09.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rozpoznania cenowego na zadanie „Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku
w Krzykawce” złożono 2 oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

CEW Firma Remontowo- Budowlana Produkcyjno-Handlowa
Krzysztof Ćmiel,
32-310 Klucze
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 8
e-mail:
firma-budowlana@kcmiel.pl

Powyższa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą pod względem cenowym.
Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.

 


Z-ca Wójta Gminy

mgr. inż. Krystyna Kowalewska
 

więcej »

2016-09-15

Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku w Krzykawce

Urząd Gminy Bolesław
Referat Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Mieszkaniowej


Znak sprawy: IR.7013. 35.2016

Bolesław, dnia, 14.09.2016 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku w Krzykawce”

____________________________________________________________________
(nazwa zamówienia)

o wartości przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro


I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01; Fax: 32- 642 48 01; e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45261400-8 Pokrywanie
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

więcej »

1 [2] [3] ... ... [6] [7] [8]   następna strona »