Przetargi i konkursy

2015-12-18

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU – AUTOBUSU MARKI TOYOTA O NUMERZE REJESTRACYJNYM KOL 1F70

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu – autobusu marki Toyota Caetano Optimo III ETP 24A o numerze rejestracyjnym KOL 1F70.

1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław
NIP Gminy 6371997976
Telefon - 326424501
Fax – 326424801
e-mail boleslaw@gminaboleslaw.pl

2. Samochód można oglądać w siedzibie OSP w Laskach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – do dnia 30.12.2015 r. do godziny 14.00 .

3. Osobą w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji dotyczącej stanu technicznego jest Tomasz Kalembka tel. 326424501.

4. Przedmiot sprzedaży:
1) marka, typ pojazdu - Toyota Caetano Optimo III ETP 24A
2) numer rejestracyjny - KOL 1F70
3) właściciel pojazdu - Gmina Bolesław
4) rok produkcji - 1995
5) data ważności badania technicznego – 29.12.2015
6) odczytany stan licznika – 410006 km
7) pojemność silnika – 4164 ccm
8) data pierwszej rejestracji – 20 październik 1995 r.
9) kolor nadwozia: żółty.

więcej »

2015-11-27

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU – AUTOBUSU MARKI TOYOTA O NUMERZE REJESTRACYJNYM KOL 1F70

Wójt Gminy Bolesław ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu – autobusu marki Toyota Caetano Optimo III ETP 24A o numerze rejestracyjnym KOL 1F70.

1. Nazwa i siedziba:
Urząd Gminy Bolesław ul. Główna 58, 32 – 329 Bolesław
NIP Gminy 6371997976
Telefon - 326424501
Fax – 326424801
e-mail boleslaw@gminaboleslaw.pl

2. Samochód można oglądać w siedzibie OSP w Laskach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – do dnia 11.12.2015 r. do godziny 14.00 .

3. Osobą w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji dotyczącej stanu technicznego jest Tomasz Kalembka tel. 326424501.

4. Przedmiot sprzedaży:
1) marka, typ pojazdu - Toyota Caetano Optimo III ETP 24A
2) numer rejestracyjny - KOL 1F70
3) właściciel pojazdu - Gmina Bolesław
4) rok produkcji - 1995
5) data ważności badania technicznego – 29.12.2015
6) odczytany stan licznika – 410006 km
7) pojemność silnika – 4164 ccm
8) data pierwszej rejestracji – 20 październik 1995 r.
9) kolor nadwozia: żółty.

 

więcej »

2015-09-30

Remont instalacji elektrycznej parteru i piwnic Dworku w Krzykawce

Referat Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Mieszkaniowej


Znak sprawy: IR.7013. 6.2015

Bolesław, dnia, 28.09.2015 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Remont instalacji elektrycznej parteru i piwnic Dworku w Krzykawce”

_______________________________

(nazwa zamówienia)

o wartości przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01; Fax: 32- 642 48 01; e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 45311200–2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej wewnętrznej
parteru i piwnic w budynku dworku w Krzykawce, polegających na jej odtworzeniu,
z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Wymianie podlegać będą przewody i osprzęt
instalacji elektrycznej, w zakresie:

  • tablice rozdzielcze
  • linie zasilające
  • instalacje oświetlenia ogólnego
  • instalacje awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  • instalacje gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i siły
  • ochrona od porażeń prądem elektrycznym
  • ochrona przeciwprzepięciowa
  • ochrona p. pożarowa

wraz z robotami towarzyszącymi

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

  • dokumentacja projektowa
  • przedmiar robót

Ponadto Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego, w terminie realizacji robót, dokumentację powykonawczą instalacyjną (w ilości 1 egz.) oraz na potrzeby Małopolskiego Konserwatora Zabytków dokumentację powykonawczą (w ilości 2 egz.), obrazującą przebieg robót i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów i dokonanych odkryć, oraz zawierającą określenie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych.

więcej »

2015-05-27

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Referat Inwestycji, Remontów
i Gospodarki Mieszkaniowej


Znak sprawy: IR.7013.09.2015

Bolesław dn. 27.05.2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie:
„Naprawa dachu i elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu”

o wartości przekraczającej kwotę 6 000 euro i nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01, Fax: 32- 642 48 01: e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV: 45000000 – 7 Roboty budowlane
CPV: 45210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV: 45261900 – 3 Naprawa i konserwacja dachów

Zamówienie obejmuje:
Wykonanie naprawy elewacji zachodniej, wymianę rynien i rur spustowych łącznie z naprawą części pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolesławiu.
Szczegółowy zakres określony został w przedmiarze robót.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]   następna strona »