GOPS

2016-03-17

RODZINA 500+

 
Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus

 
Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku. Po 1 lipca 2016 roku świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej GOPS lub Urzędu Gminy Bolesław, a od 21 marca 2016 roku w  siedzibie GOPS – Bolesław ul. Główna 46 pokój nr 10 i w Urzędzie Gminy – Dziennik Podawczy lub Sekretariacie.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS Bolesław ul. Główna 46 pokój nr 10 od 1 kwietnia 2016 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00.
 
Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

więcej »

2016-03-11

Rodziny wspierające

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

więcej »

2016-03-09

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego rozeznania dostępnej oferty rynkowej pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, uzyskano informację dotyczącą kosztów realizacji usługi od jednego potencjalnego wykonawcy.

Wybrana została oferta Wykonawcy – Instytut Badań i Analiz Społecznych „DIAGNOSIS” Arkadiusz Dudek.

Wykonawca spełnia wymagania określone w ramach prowadzonego postępowania.
Kryterium decydującym o wyborze wykonawcy była najniższa cena.

więcej »

2016-03-04

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus

 
Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
od 01.04.2016 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 16:00
przyjmuje wnioski w związku realizacją
świadczenia wychowawczego
w ramach programu Rodzina 500 plus

więcej »

2016-03-03

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

INFORMACJA O WYNIKACH ROZEZNANIA DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

W ramach prowadzonego postępowania dotyczącego rozeznania dostępnej oferty rynkowej pełnienia funkcji Koordynatora Projektu: „Aktywny Bolesław” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, uzyskano informację dotyczącą kosztów realizacji usługi od czterech potencjalnych wykonawców.

Wybrana została oferta firmy WIRTUAL – Wojciech Broczkowski.

Wykonawca spełnia wymagania określone w ramach prowadzonego postępowania.
Kryterium decydującym o wyborze wykonawcy była najniższa cena.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [10] [11] [12]   następna strona »