Aktualności

2016-10-19

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Caritas, Gmina Bolesław

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

więcej »

2016-10-19

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Informujemy, że wystawa „Pamięć Francesco Nullo”, planowana na 21.10.2016r. w Dworku w Krzykawce NIE ODBĘDZIE SIĘ,
z przyczyn nie zależnych od Organizatora.
O nowym terminie wystawy poinformujemy wkrótce.

 

więcej »

2016-10-18

Zakup i dostawa laptopa i akcesoriów w ramach projektu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją Projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza
dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
współfinansowany ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej

  na:

Zakup i dostawę laptopa i akcesoriów w ramach projektu pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” - projekt LIFE dla Gminy Bolesław
 

więcej »

2016-10-17

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

26 października 2016r. w godzinach 8.00-15.00 (parter, ul. Kanonicza 12) odbędzie się Dzień Otwarty w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kolejne terminy ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie.

więcej »

2016-10-14

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Zapraszamy do obejrzenia wystawy

Z wielką przyjemnością informujemy, że do końca listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolesławiu można oglądać wystawę „Olkusz, jakiego już nie ma”. Projekt ten jest bardzo cenną inicjatywą. Popularyzuje wiedzę na temat historii Olkusza w sposób interesujący. Przekazane zdjęcia są nie tylko ciekawe pod względem estetycznym, ale cenne ze względu na wartość merytoryczną. Z tego powodu nasza Biblioteka   wypożyczyła wystawę z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu aby dotrzeć z tym projektem do jeszcze większej ilości odbiorców.

Zapraszamy w podróż w czasie po Olkuszu, jakiego już nie ma!

więcej »

2016-10-14

Szkolenie - sprzedaż nieruchomości

Szkolenie - sprzedaż nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu
zaprasza na bezpłatne szkolenie

24 października 2016 r. godz. 9:00

siedziba urzędu skarbowego, Olkusz ul. Budowlanych 2 - pokój 102


Temat szkolenia: Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia

więcej »

2016-10-13

Informacja dla właścicieli lasów i rolników

Informacja dla właścicieli lasów i rolników

Informuje się, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r., będzie prowadzona inwentaryzacja dzików.

Zwierzyna liczona będzie metodą pędzeń próbnych na 26 powierzchniach, łącznie obejmujących ok. 2600 ha.

W związku z prowadzoną akcją możliwe jest zwiększenie koncentracji dzików w pozostających na polach uprawach kukurydzy, a także częstsze pojawienie się zwierzyny w pobliżu dróg publicznych.
Dlatego też prosi się o szczególną uwagę i zachowanie ostrożności.

więcej »

2016-10-11

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Wystawa "Pamięć Francesco Nullo"

Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Wójt Gminy Bolesław oraz Centrum Kultury serdecznie zapraszają do staropolskiego dworku na wystawę pt. "Pamięć Francesco Nullo", która odbędzie się 21 października o godzinie 18.00.

więcej »

2016-10-11

Informacja

W dniu 20.10.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesław.


tel.: 32 64 24 501 wew. 104
 

więcej »

2016-10-11

Informacja

W dniu 17.10.2016 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Bolesław.


tel.: 32 64 24 501 wew. 104
 

więcej »

2016-10-10

Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

  1. Opis przedmiotu zamówienia

    Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”.

    Prosimy o przedstawienie kosztów usługi dostarczenia do siedziby zamawiającego zestawu obejmującego na jedną osobę: kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka.

więcej »

2016-10-08

Informacja

Informacja

Olkusz dnia 08.10.2016 r.


Informacja

dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno i Bolesław,
korzystających z wody produkowanej przez wodociąg publiczny SUW Olkusz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej fałszywych informacji, dotyczących złej jakości wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz, dnia 7 października 2016 roku zdecydował o dodatkowym, interwencyjnym poborze prób wody z ww. wodociągu do badań laboratoryjnych.

więcej »

2016-10-07

Informacja

Informacja

Informacja

dla odbiorców wody w gminach Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze w sprawie jakości wody wodociągowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
Informuje:

wszystkie uzyskane dotychczas, tj. do dnia 06.10.2016 r. wyniki badań próbek wody pobieranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej jakości produkowanej wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu potwierdzają wymagania jakościowe, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

więcej »

2016-10-07

Informacja

Informacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu w związku z pojawieniem się w dniu 06.10.2016 r. fałszywej informacji o złej jakości wody informuję, że:

JAKOŚĆ WODY W OBSZARZE ZAOPATRYWANYM PRZEZ NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO JEST POD ŚCISŁĄ KONTROLĄ NASZYCH SŁUŻB I JEST

BARDZO DOBREJ JAKOŚCI

Za zaistniałe zamieszanie przepraszamy w imieniu osoby, która je wywołała.

więcej »

2016-10-06

Jesień Poetycka 2016

Jesień Poetycka 2016

Przed nami kolejna edycja Jesieni Poetyckiej- już XXXIX!

Zachęcamy do ujawnienia swojej weny twórczej. Termin nadsyłania wierszy upływa 14 października. A rozstrzygnięcie już 21. Zapraszamy do naszego dworu!

 

W programie:

- Rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza

- Spotkanie z poetą Łukaszem Jaroszem

więcej »

2016-10-05

Informacja

W dniu 11.10.2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58 – p. nr 22 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Bolesław.


tel.: 32 64 24 501 wew. 104
 

więcej »

2016-10-04

Kulinarnie o drzewach i krzewach – nowy konkurs Klubu Gaja

Kulinarnie o drzewach i krzewach – nowy konkurs Klubu Gaja

„Dzikie poznajemy i…. jemy” to tytuł nowego konkursu Klubu Gaja, który organizowany jest w ramach projektu „Święto Drzewa – wśród pól”. W ten sposób chcemy zachęcić różne grupy społeczne z terenów wiejskich do wykorzystania w kuchni produktów pochodzących z drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych oraz pokazać korzyści jakie przynoszą dla naszego zdrowia.

więcej »

2016-10-04

Służba Celna ostrzega!

Służba Celna ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

więcej »

2016-10-03

Przystąp do projektu

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] 3 [4] [5] ... [110] [111] [112]   następna strona »