Aktualności

2009-05-01

Kolejny smaczny sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Podlipia

Kolejny smaczny sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Podlipia

Przez żołądek do serca jury....

KOTLETY Z JAJEK, FLACZKI PANI ZOSI, BABSKI PIRÓG W JAŚKU - te potrawy przyrządzały babcie, a nawet prababcie „Podlipianek”.

więcej »

2009-04-29

Zaproszenie

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Biegu "Wolności" Sławków - Bolesław 20 czerwiec 2009 r.

Regulamin

Zgłoszenie

więcej »

2009-04-22

Strażacy - Ochotnicy z Lasek wzniecają ogień społecznej aktywności

Strażacy - Ochotnicy z Lasek wzniecają ogień społecznej aktywności

„Z okazji pozytywnej realizacji projektu wszystkim zaangażowanym i sympatykom dziękuję dozgonnie za społeczną aktywność” – taki wpis wójta gminy Bolesław, Ryszarda Januszka widnieje w kronice Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Pojawił się w dniu uroczystego otwarcia Strażackiej Izby Tradycji w remizie OSP w Laskach.

więcej »

2009-04-21

WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

WYBORY DO MAŁOPOLSKIEJ RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO

Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

więcej »

2009-04-21

Wystawa "Zanim nadeszła zagłada..."

Wystawa "Zanim nadeszła zagłada..."

Dworek w Krzykawce zaprasza do zwiedzania wystawy, która powstała we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Yad Vashem, Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum w Sosnowcu pt: „Zanim nadeszła Zagłada... Położenie ludności żydowskiej Zagłębia Dąbrowskiego w okresie okupacji niemieckiej.”

więcej »

2009-04-16

Budowa stacji pomiarowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa stacji pomiarowej o przepustowości O=10000m3/h wraz ze zjazdem w miejscowości Bolesław", na działkach o nr ew. gr. 207/3, 207/4, 206/1, 209/1, 209/2, 210/2 obręb Bolesław.

więcej »

2009-04-07

Wyszperane ze strychu...

Wyszperane ze strychu...

- Z tych prac korzystają dziennikarze, największe biblioteki w kraju, a także studenci, dlatego zapewniam was, że zaistniejecie w historii – zwrócił się do uczestników IX edycji konkursu historycznego „Z babcinej półeczki, dziadkowej szufladki i ...starego strychu” Józef Liszka podczas rozstrzygnięcia, jakie miało miejsce w bolesławskim dworze. Miłośnik regionu, a także juror, podziękował dzieciom i młodzieży za zaangażowanie w poszukiwanie skarbów, jakimi są niewątpliwie stare fotografie.

więcej »

2009-04-03

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż uprawa maku i konopi obostrzona jest rygorami ...

UWAGA MIESZKAŃCY !

Wójt Gminy Bolesław informuje, iż uprawa maku i konopi obostrzona jest rygorami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179 poz 1485) na podstawie, której w roku 2009 podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. "potrzeby własne".

więcej »

2009-04-02

"Rozbudowa sortowni odpadów zmieszanych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie Starym"

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
"Rozbudowa sortowni odpadów zmieszanych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Ujkowie Starym"
Decyzja wydana została dla inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej "BOLESŁAW" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1

Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek
 

więcej »

2009-04-02

"Budowę kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym, w Bolesławiu ul. Wyzwolenia oraz część ul. Ponikowskiej".

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowę kanalizacji sanitarnej w Ujkowie Nowym, w Bolesławiu ul. Wyzwolenia oraz część ul. Ponikowskiej".

Decyzja wydana została dla inwestora: Gmina Bolesław ul. Główna 58 32-329 Bolesław

więcej »

2009-03-25

Kopalnia dolomitów „Ujków Stary” w Bolesławiu

O G Ł O S Z E N I E


w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni dolomitów „Ujków Stary” w Bolesławiu
 

więcej »

2009-03-23

XXXI Wiosna Poetycka

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

ZAPRASZA
do udziału w Turnieju Jednego Wiersza
organizowanego w ramach XXXI WIOSNY POETYCKIEJ

więcej »

2009-03-23

Diamenty naszej gminy

Sława naszych seniorów dotarła do TVP Kraków! W ub. piątek, 20.03. br. naszą gminę odwiedziła Telewizja Kraków na czele z redaktor programu „Pora dla seniora”, Marią Guzy.
Co tydzień w programie prezentowane są sylwetki twórczych seniorów, dla których wiek nie jest żadną przeszkodą, aby działać.

więcej »

2009-03-23

Mistrz i uczniowie

Do 14 kwietnia br. galeria bolesławskiego dworu gości artystów jakoby „zza miedzy”, z pobliskiej Dąbrowy Górniczej.
Wernisaż wystawy „Sylwia Nowak i uczniowie” miał miejsce w ubiegły piątek, 20.03. br. Zgromadził twórców prezentowanych w Bolesławiu prac, wykonanych techniką akwareli, tempery, akrylu, pasteli a także ceramikę.

więcej »

2009-03-20

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Podlipiu”

Oś 7624/16/08

  ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19.03.2009r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

więcej »

2009-03-20

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bolesław”

Oś 7624/2/09

  ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19.03.2009r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

więcej »

2009-03-18

Zewsząd spoglądały anioły...

„Nie ten żył długo, kto liczne miał lata, lecz ten, kto zrobił wiele dobrego dla świata” –
w oprawie tych słów Adama Naruszewicza wójt gminy Bolesław, Ryszard Januszek wręczył żonie ś.p. Zbigniewa Strasia, medal pamiątkowy i dyplom „Zasłużonego dla Gminy Bolesław”. Tym samym do plejady osób zasłużonych dla naszej gminy trafił rzeźbiarz, poeta, regionalista, samorządowiec, społecznik, a przede wszystkim wielki człowiek.

więcej »

2009-03-06

Przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe

O G Ł O S Z E N I E

Przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe


Zgodnie z § 12.1 i § 13.1 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/355/2006 Rady Gminy Bolesław z dn. 3.08.2006r w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Bolesław osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.

więcej »

2009-02-26

"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bolesław"

Obwieszczenie

Wójt Gminy Bolesław informuje, że w dniu 26.02.2009r zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bolesław"

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [109] [110] 111 [112]   następna strona »