Aktualności

2009-04-16

Budowa stacji pomiarowej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

"Budowa stacji pomiarowej o przepustowości O=10000m3/h wraz ze zjazdem w miejscowości Bolesław", na działkach o nr ew. gr. 207/3, 207/4, 206/1, 209/1, 209/2, 210/2 obręb Bolesław.

  1. Decyzja wydana została dla inwestora:
    Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach,
    ul. Wodzisławska 54.
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez:

Urząd Gminy w Bolesławiu ul. Główna 58
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji,
Gospodarki Gruntami pok. Nr 6.

W związku z powyższym informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


Wójt Gminy Bolesław
/-/ Ryszard Januszek
 

« Powrót