Aktualności

2009-03-06

Przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe

O G Ł O S Z E N I E

Przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe


Zgodnie z § 12.1 i § 13.1 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/355/2006 Rady Gminy Bolesław z dn. 3.08.2006r w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Bolesław osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.

Psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenia dla ludzi mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psów ze smyczy może mieć miejsce tylko w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

 

« Powrót