Przetargi i konkursy

2016-09-22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:
Gmina Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
Tel: 32- 642 45 01; Fax: 32- 642 48 01
e-mail: boleslaw@gminaboleslaw.pl

 


Znak sprawy: IR.7013.35.2016

Bolesław, dnia, 22.09.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rozpoznania cenowego na zadanie „Remont pokrycia dachowego-gontu drewnianego na Dworku
w Krzykawce” złożono 2 oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

CEW Firma Remontowo- Budowlana Produkcyjno-Handlowa
Krzysztof Ćmiel,
32-310 Klucze
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 8
e-mail:
firma-budowlana@kcmiel.pl

Powyższa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą pod względem cenowym.
Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty.

 


Z-ca Wójta Gminy

mgr. inż. Krystyna Kowalewska
 

« Powrót