GOPS

2016-10-19

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Caritas, Gmina Bolesław

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Unia Europejska, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu przystąpił po raz kolejny do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016

O wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą starać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Obecnie jest to kwota:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 951,00 złotych,
  • dla osoby w rodzinie: 771,00 złotych.

Zainteresowane osoby i rodziny z terenu Gminy Bolesław powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu w dniach od 19 października do 8 listopada 2016 r. celem uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Bolesław będzie prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

 
Termin i miejsce wydawania artykułów spożywczych:
9 listopada 2016 r. od godz. 1000
pod budynkiem Remizy OSP w Bolesławiu.

 

Informacje dotyczące zmiany terminu oraz miejsca wydawania żywności na bieżąco na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl oraz w siedzibie GOPS w Bolesławiu tel. (32) 642-40-34.

« Powrót