GOPS

2016-10-10

Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Aktywny Bolesław” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0019/15.

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

  1. Opis przedmiotu zamówienia

    Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Aktywny Bolesław”.

    Prosimy o przedstawienie kosztów usługi dostarczenia do siedziby zamawiającego zestawu obejmującego na jedną osobę: kawę, herbatę, wodę mineralną, ciastka.

Informację dotyczącą kosztu zestawu (w tym stawka VAT) proszę przesłać na adres e-mail: gops@gminaboleslaw.pl lub przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Bolesław, ul. Główna 46, 32-329 Bolesław, do dnia 12.10.2016 r. do godz. 8:00.

« Powrót