GZZK

2016-10-08

Informacja

Informacja

Olkusz dnia 08.10.2016 r.


Informacja

dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno i Bolesław,
korzystających z wody produkowanej przez wodociąg publiczny SUW Olkusz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, w związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej fałszywych informacji, dotyczących złej jakości wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz, dnia 7 października 2016 roku zdecydował o dodatkowym, interwencyjnym poborze prób wody z ww. wodociągu do badań laboratoryjnych.

Uzyskane w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2016 roku wyniki badań próbek wody potwierdzają, że jakość wody z wodociągu publicznego SUW Olkusz odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) - woda z wodociągu publicznego SUW Olkusz jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Badania wykonano w akredytowanym laboratorium WSSE w Krakowie.

 

« Powrót