Aktualności

2016-10-03

Przystąp do projektu

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową wskazanych grup i wsparcie ich w powrocie na rynek pracy poprzez ich udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym, czego bezpośrednim efektem będzie:

podjęcie nowego zatrudnienia lub utrzymanie zagrożonego miejsca pracy lub podjęcie pracy poza rolnictwem lub rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa społecznego.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 • wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów,
 • możliwość zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,
 • udział w płatnych stażach i praktykach w firmach,
 • zdobycie zatrudnienia.

 

ADRESACI PROJEKTU

Wszyscy mieszkańcy powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • osoba przewidziana do zwolnienia (na wypowiedzeniu),
 • osoba zagrożona zwolnieniem z pracy,
 • osoba zainteresowana odejściem z rolnictwa – osoba posiadająca gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, lub członkowie jej rodziny ubezpieczeni KRU), deklarująca zainteresowanie podjęciem pracy poza rolnictwem.

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Ścieżka zawodowa, dla osób które chcą kontynuować/podjąć pracę zawodową:

 • Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania),
 • Warsztaty „Kluczowa jest rozmowa”,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Bezpłatne szkolenia / kursy zawodowe,
 • Studia podyplomowe do kwoty 7800 zł,
 • Staże i praktyki w firmach - w trakcie stażu uczestnik otrzymuje stypendium w wysokości 1670 zł za każdy miesiąc odbywania stażu (czas trwania stażu 3 miesiące),
 • Zatrudnienie subsydiowane.

lub

Ścieżka dotacyjna dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej:

 • Szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Doradztwo w zakresie przygotowywania biznes planu,
 • Jednorazowa bezzwrotna dotacja – do 23.129 zł/os.,
 • Doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,

UWAGA!

Ścieżka dotacyjna dostępna jest wyłącznie dla osób, które kwalifikują się do jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością,
 • kobieta,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie maturalne),
 • osoba w wieku 50+ lub 30-.

Uczestnictwo w projekcie jest dofinansowywane w 100%. Uczestnik nie ponosi więc żadnych kosztów!

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu:

ul. Kościuszki 43 lokal 302, 30-114 Kraków
tel. 12 363 80 86 – 84, 513 976 606

e-mail biuro@celpraca.pl

oraz na stronie internetowej: www.celpraca.pl

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, okres realizacji projektu 01.07.2016 – 31.12.2017.

« Powrót