Nieruchomości

2016-06-24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (działka nr 1618/95 o pow. 0,0162 ha).
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

 

« Powrót