Rada Gminy

2012-10-23

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław zawiadamia mieszkańców, że w dniu 29 października 2012 roku o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Bolesławiu odbędzie się Sesja Rady Gminy Bolesław

Porządek obrad przewiduje między innymi :

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bolesław na rok 2013,
  •   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesław na 2013 rok,

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bolesław

/-/ Mirosław Wójcik
 

 

« Powrót