Ochrona Środowiska

2012-08-24

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2011nr 12 Nr poz. 59) zawiadamia mieszkańców - właścicieli działek leśnych, że w Urzędzie Gminy Bolesław w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 6, został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Informuję właścicieli lasów położonych na terenie miejscowości:
Bolesław, Hutki, Kolonia, Krążek, Krzykawa, Małobądz, Międzygórze, Podlipie, że w dniach od 31.08.2012r. do 29.10.2012r. mogą zapoznać się z w/w dokumentacją.
Wnioski i zastrzeżenia do planów można składać w terminie od 31.08.2012r. do dnia 29.09.2012r.
Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Starostę Olkuskiego.
 

« Powrót