Ochrona Środowiska

2012-08-02

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesław informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”.

Decyzja wydana została dla inwestora:

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

 

« Powrót