Ochrona Środowiska

2012-07-27

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Bolesław dnia 25.07.2012r.

 

Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

 

Wójt Gminy Bolesław na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2011nr 12 Nr poz. 59) zawiadamia mieszkańców - właścicieli działek leśnych, że w Urzędzie Gminy Bolesław w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 6, został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Informuję osoby, które są zainteresowane w/w projektem, że w dniach od 16.08.2012r. do dnia 15.10.2012r. mogą zapoznać się z w/w dokumentacją. Wnioski i zastrzeżenia do planów można składać w terminie od 16.08.2012r. do dnia 14.09.2012r.
Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Starostę Olkuskiego.

 

Z-ca Wójta Gminy Bolesław
/-/ Ewa Muszyńska
 

« Powrót