Ochrona Środowiska

2012-07-10

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Bolesław zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst D.U. z 2000r. Nr 96, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 04.07.2012r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Budowie instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych”.

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.
 

« Powrót