Referendum 2015

2015-08-27

Informacja

Ujęcie wyborcy w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, można sprawdzić w Urzędzie Gminy Bolesław ul. Główna 58, pok. nr 4, w terminie od 27 sierpnia 2015 r. do 3 września 2015 r.

więcej »