Sport

2015-03-11

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU NA 2015 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908).

Informuje, że w wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wybrano dwie oferty złożone przez:

więcej »

2014-03-05

OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU NA 2014 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908).

Informuje, że w wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wybrano ofertę złożoną przez:

Gminny Ludowy Klub Sportowy „LASKOWIANKA” Laski, ul. Leśna 32-329 Bolesław

więcej »

2014-02-05

Nabór wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908)

Wójt Gminy Bolesław
Ogłasza, iż przyjmuje wnioski na realizację w 2014 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

więcej »

2013-01-30

Nabór wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) – oraz § 8 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Bolesław Nr XXII/198/2012 z dnia 21 grudnia 2012r.w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. poz. 7908)

Wójt Gminy Bolesław
Ogłasza, iż przyjmuje wnioski na realizację w 2013 r. zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

I. Przedmiot zgłaszanych projektów:

Przedmiotem zgłaszanych projektów mogą być zadania polegające na realizacji programów szkolenia sportowego oraz udziale drużyn sportowych w rozgrywkach, mające na celu poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego na terenie Gminy Bolesław lub zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Bolesław do działalności sportowej prowadzonej przez klub sportowy.

II. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji:

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu na terenie Gminy Bolesław wynosi: 45.000 zł.
  2. Dotacje zostaną wypłacone w formie przekazania klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów projektu wyłonionego w drodze konkursu.

więcej »