Nieruchomości

2016-11-10

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.
 

więcej »

2016-09-09

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

 

więcej »

2016-08-05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bolesław

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.
 

więcej »

2016-07-08

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżwę nieruchomości

Sprawa: G.6845.15.2016

Bolesław, dn. 07.07.2016r.

 

I N F O R M A C J A

o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Bolesławiu, stanowiącej część działki nr 1618/95 o pow. 0,0162 ha, zapisanej w KW nr KR1O/00044091/8, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne (132 m2) i garaż (30 m2),  na czas nieokreślony, przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w dniu 04.07.2016r.

 

Opis przedmiotu dzierżawy: nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki nr 1618/95 o pow. 0,0162 ha, położonej w Bolesławiu przy ul. Głównej, zapisanej w KW nr KR1O/00044091/8, stanowiącej własność Gminy Bolesław.

Stawka wywoławcza za 1m2:

- cele rekreacyjne – 0,10 zł/m2/rok netto

- garaż – 0,30 zł/m2/miesiąc netto

Złożonych ofert: 2

Oferowana stawka czynszu za dzierżawę najkorzystniejszej oferty:

- cele rekreacyjne – 1,50 zł/m2/rok (netto)

- garaż – 0,40 zł/m2/miesiąc (netto)

Wybrano ofertę nr 1: Anna Natalia Kud

więcej »

2016-06-24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław
informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław, ul. Główna 58, na tablicy ogłoszeń wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości, położonej w Bolesławiu, stanowiącej własność Gminy Bolesław (działka nr 1618/95 o pow. 0,0162 ha).
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bolesław w pok. nr 6 lub pod numerem telefonu 32 642 40 71 wew. 227.

 

więcej »

1 [2] [3] ... ... [9] [10] [11]   następna strona »